english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

KOREJŠTINA


Řekneme to za Vás…

우리는 당신을 위해 그것을 할 것…

Executive Personal Assistant
Ukázka překladu

Již brzyRozumné smluvní ceny, důraz na vysokou kvalitu, rychlost, profesionalitu, spolehlivost a diskrétnost.

JSV International Assistant Service s.r.o., poskytujeme překladatelské
služby na základě Smlouvy poskytující překladatelské a tlumočnické služby.


I. Překlady, Soudní překlady
a) Klasické Překlady
b) Soudní překlady
Normostrana 600 Kč
Normostrana 770 Kč
II. Tlumočení (Konsekutivní & Simultánní)
a) Tlumočení
b) Audio a video
Minimálně 2 hodiny 2000 Kč
Sazba za 1 minutu 200 Kč
III. Jazykové korektura
a) Korektura textu
b) Přepis textu
Normostrana 200 Kč
Normostrana 100 Kč

*Normostrana: je standardizovaná strana textu o počtu 1800 úhozů včetně mezer.
Stránka: jednotka množství textu, označovaná termínem „stránka“, který se vztahuje pouze na překlad pořízený úředním tlumočníkem.(Zá­konem v § 24 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb.)"
Zpátky na úvodní stranu Překladatelů